REFERENCJE

Swoją ofertę kierujemy między innymi do następujących grup docelowych:

1) Samorządy, władze terytorialne
2) Szpitale, inne placówki służby zdrowia
3) Placówki oświatowe np.:
– szkoły podstawowe
– uczelnie wyższe
– domy studenckie
– stołówki
4) Hotele, Domy Wczasowe
5) Spółdzielnie mieszkaniowe, Administratorzy budynków
6) Restauracje, puby
7) Policja, Straż Miejska, Wojsko
8) Zakłady produkcyjne
9) Zakłady przetwórstwa spożywczego
10) Hurtownie (spożywcze, farmaceutyczne, przemysłowe)
11) Markety
12) Piekarnie
13) Sklepy spożywcze
14) Masarnie + sklepy mięsne
15) Firmy z branży poligraficznej
16) Muzea
17) Biblioteki
18) Stacje paliw
19) Ogrody zoologiczne i botaniczne
20) Przedsiębiorstwa miejskie
21) Gospodarstwa rolne ( zakłady hodowli drobiu, fermy trzody chlewnej, obory dla bydła, zakłady uboju)
22) Odbiorcy indywidualni, mieszkańcy bloków, domów jedno i wielorodzinnych

Naszą ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców. Doświadczenie i wiedza z zakresu DDD pozwala nam zaprogramować optymalne dla Państwa rozwiąšzania.

Referencje do wglądu podczas spotkania lub w siedzibie firmy – zapraszamy!