CERTYFIKATY

Certyfikaty, świadectwa i dyplomy do wglądu podczas spotkania lub w siedzibie firmy

– świadectwa, certyfikaty ukończenia szkoleń, zgrupowań, kursów z zakresu szeroko pojętej dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji
– świadectwa ukończenia szkoleń i kursów z zakresu HACCP, GMP, GHP, (adytor HACCP)
– certyfikaty uprawniające do stosowania i obrotu środkami toksycznymi, biobójczymi, środkami ochrony roślin
– certyfikaty i badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach

Jesteśmy zawsze o krok przed innymi, doskonalimy i dokształcamy nasz zespół pracowników.